Waarden

Geloof in groei: we geloven in de talenten van iedere medewerker en we ontwikkelen haar of zijn competenties.

Met een open blik: we kijken met een open blik naar mensen, activiteiten en aanpak.

Passie voor verzorgd werk: Elke medewerkers is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar of zijn werk.

Met ondernemerszin: we zijn alert voor nieuwe uitdagingen en durven deze creatief en innovatief aanpakken.

In samenwerking: we stellen de betrokkenheid van medewerkers en stakeholders voorop. Wat we samen doen, doen we beter.

Integer: we gaan op een eerlijke en respectvolle manier om met elkaar en met onze omgeving.

Contact

De Vlaspit vzw
Basilieklaan 53
3270 Scherpenheuvel
tel. 013 78 46 34
fax. 013 78 59 13
info@devlaspit.be

DE VLASPIT, MAATWERK OP MENSENMAAT

De Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in Scherpenheuvel dat zich richt op mensen die moeilijk geïntegreerd geraken op de gewone arbeidsmarkt. De Vlaspit is een dynamische vzw die steeds in evolutie is. In de organisatie streven we naar een evenwicht tussen de sociale en de bedrijfseconomische context.

In de vzw Opleiding en werkervaring is de voornaamste doelstelling, het tijdelijk tewerkstellen van langdurig werklozen waarbij doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt de prioritaire doelstelling is.