Visie

De Vlaspit stelt alles in het werk om een duurzame organisatie uit te bouwen met aandacht voor een financieel gezond kader, een kwaliteitsvolle dienstverlening en een coachende ondersteuning van haar medewerkers.

De Vlaspit stelt alles in het werk om een gedifferentieerd aanbod van diensten en producten te ontwikkelen. Op deze manier creëren we ook diversiteit in werkplekken, werkinhouden en afzetmarkten.

De Vlaspit stelt alles in het werk om flexibel en innovatief in te spelen op markt en maatschappij.

Contact

De Vlaspit vzw
Basilieklaan 53
3270 Scherpenheuvel
tel. 013 78 46 34
fax. 013 78 59 13
info@devlaspit.be

DE VLASPIT, MAATWERK OP MENSENMAAT

De Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in Scherpenheuvel dat zich richt op mensen die moeilijk geïntegreerd geraken op de gewone arbeidsmarkt. De Vlaspit is een dynamische vzw die steeds in evolutie is. In de organisatie streven we naar een evenwicht tussen de sociale en de bedrijfseconomische context.

In de vzw Opleiding en werkervaring is de voornaamste doelstelling, het tijdelijk tewerkstellen van langdurig werklozen waarbij doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt de prioritaire doelstelling is.