Missie

De Vlaspit biedt duurzame tewerkstelling aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zodat ze volwaardig aan de samenleving kunnen participeren.

De Vlaspit onderneemt op een maatschappelijk verantwoorde manier en levert duurzame goederen en diensten.

De Vlaspit heeft oog voor de persoonlijke en sociale context van haar medewerkers en signaleert maatschappelijke knelpunten.

Vanuit een pluralistische houding heeft De Vlaspit respect voor ieders levensvisie.

Contact

De Vlaspit vzw
Basilieklaan 53
3270 Scherpenheuvel
tel. 013 78 46 34
fax. 013 78 59 13
info@devlaspit.be

DE VLASPIT, MAATWERK OP MENSENMAAT

De Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in Scherpenheuvel dat zich richt op mensen die moeilijk geïntegreerd geraken op de gewone arbeidsmarkt. De Vlaspit is een dynamische vzw die steeds in evolutie is. In de organisatie streven we naar een evenwicht tussen de sociale en de bedrijfseconomische context.

In de vzw Opleiding en werkervaring is de voornaamste doelstelling, het tijdelijk tewerkstellen van langdurig werklozen waarbij doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt de prioritaire doelstelling is.