Historiek

De Vlaspit ontstond in 1997 onder de vleugels van de OLV Basiliek van Scherpenheuvel en op initiatief van een aantal geëngageerde vrijwilligers. Samen met mensen die geen werk vonden op de arbeidsmarkt begonnen zij met het handmatig vervaardigen van kaarsen. Vandaag is de bedrijfsactiviteit ‘kaarsen’ nog altijd één van de kerntaken van het sociaal economiebedrijf De Vlaspit.

Herman Kennes was de pionier en ondernemer die De Vlaspit gedurende 15 jaar verder uitbouwde. Hij gaf het sociale economiebedrijf verder vorm via het ontwikkelen van de activiteiten kaarsen, kurk, horeca, poets en groen .

In 2012 heeft Monique De Dobbeleer de fakkel van hem overgenomen.

Contact

De Vlaspit vzw
Basilieklaan 53
3270 Scherpenheuvel
tel. 013 78 46 34
fax. 013 78 59 13
info@devlaspit.be

DE VLASPIT, MAATWERK OP MENSENMAAT

De Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in Scherpenheuvel dat zich richt op mensen die moeilijk geïntegreerd geraken op de gewone arbeidsmarkt. De Vlaspit is een dynamische vzw die steeds in evolutie is. In de organisatie streven we naar een evenwicht tussen de sociale en de bedrijfseconomische context.

In de vzw Opleiding en werkervaring is de voornaamste doelstelling, het tijdelijk tewerkstellen van langdurig werklozen waarbij doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt de prioritaire doelstelling is.