PROFESSIONALISME EN PASSIE VOOR VERZORGD WERK

De Vlaspit heeft sinds jaar en dag een goede reputatie op vlak van groenonderhoud.
Sinds 2011 verruimde onze groen- en onderhoudsploeg. Op dit ogenblik zijn er 16 mensen actief in deze afdeling, samen met 3 begeleiders.
Onze medewerkers onderhouden parken, tuinen & publieke buitenruimtes en voeren reinigingswerken en kleine herstellingswerken uit in buitenruimtes. Ze doen dit op aanvraag van openbare diensten en vzw’s.

Ze voeren zowel grote als kleine werken uit: een tuin ontmantelen of volledig heraanleggen, een wandelpad toegankelijk maken, eenmalige onderhoudsbeurten uitvoeren, wekelijks opfrissen buitenruimtes, bomen planten of snoeien, bewegwijzering van wandelpaden, ...

Men maakt gebruik van milieuvriendelijke technieken. Zo ‘borstelt’ of ‘brandt' men onkruid weg en gebruiken we milieuvriendelijke brandstof.

De ervaren instructeurs kijken erop toe dat de opdracht van de klant op een professionele manier tot een goed einde wordt gebracht.Geïnteresseerd?
Neem contact op met:
De Vlaspit vzw
Basilieklaan 5
3270 Scherpenheuvel
013/78 46 34
of via info@devlaspit.be

 

 

Contact

De Vlaspit vzw
Basilieklaan 53
3270 Scherpenheuvel
tel. 013 78 46 34
fax. 013 78 59 13
info@devlaspit.be

DE VLASPIT, MAATWERK OP MENSENMAAT

De Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in Scherpenheuvel dat zich richt op mensen die moeilijk geïntegreerd geraken op de gewone arbeidsmarkt. De Vlaspit is een dynamische vzw die steeds in evolutie is. In de organisatie streven we naar een evenwicht tussen de sociale en de bedrijfseconomische context.

In de vzw Opleiding en werkervaring is de voornaamste doelstelling, het tijdelijk tewerkstellen van langdurig werklozen waarbij doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt de prioritaire doelstelling is.